Bienvenido a Cuidatumiembro.com - Maximice sus resultados.

Efectos psicológicos

Jan. 15, 2010. De afmeting van een kleine penis kan een reëel probleem worden voor miljoenen mannen over de hele wereld. Verschillende studies hebben uitgewezen dat de grootte van de penis belangrijk is voor mannen en dat het hebben van een kleinere penis dan gemiddeld traumatisch kan zijn. Veel voorkomende reacties onder de mensen die van dit probleem last hebben zijn het verlies van eigenwaarde en zekerheid, slecht humeur, moeilijkheden met relaties aangaan en een manifest onvermogen tot het genieten van seksuele relaties.

Krijg 3 gratis videos
Alleen vandaag kan u 3 videos met oefeningen om op een natuurlijke manier uw penis te verlengen verkrijgen

Het blijkt voor een man psychologisch uitputtend te zijn te voelen dat de rest van de mensen een grotere en stevigere penis heeft, gekoppeld aan de schaamte die het omkleden in een kleedkamer, een bezoek aan een uroloog of het onderhouden van een seksuele relatie met een vrouw geeft. Er is een veelvoud aan wetenschappelijke studies naar dit verschijnsel verricht en dit heeft laten zien dat er een groot aantal mannen is dat lijdt aan pijnlijke psychologische gevolgen juist veroorzaakt door de grootte van hun penis.

Enkele getuigenissen van over hun penis bezorgde lezers die we hebben verzameld:

Elke man kan gevoelig zijn voor de sociale verwachtingen van “het hebben van een kleine penis” en wat dit kan veroorzaken. Wanneer een man zich minderwaardig voelt door het hebben van een kleinere en dunnere penis dan gemiddeld, zal deze waarschijnlijk een verlies van eigenwaarde meemaken. Het vervelende is dat ondanks dat het in veel van dit soort gevallen niet nodig is zich voor iemand te schamen en niemand zal er door lachen of er iets over zeggen, het toch een psychisch probleem veroorzaakt bij de betreffende persoon.

Ofschoon de grootte van de penis mensen op zeer verschillende manieren beinvloedt, bestaan er bepaalde emotionele reactiepatronen bij mannen die gefrustreerd zijn over de grootte van hu penis:

OP WELKE ASPECTEN VAN MIJN LEVEN KAN HET HEBBEN VAN EEN KLEINE PENIS INVLOED HEBBEN?

Bij het zoeken van een partner

De meest voorkomende verontrusting bij mensen die een kleine penis hebben is zich minder aantrekkelijk voelen ten opzichte van de andere sekse. De penis is sinds mensenheugenis het symbool voor mannelijkheid bij de man, in veel gevallen fundamenteel bij het naderen van het andere geslacht.

Het komt veel voor dat ze ‘bang’ of ‘onzeker’ zijn bij het aangaan van een relatie of bij het vinden van een partner, door de vrees voor afwijzing als gevolg van de grootte van de penis. In veel gevallen is er geen afwijzing omdat dankzij de onzekerheden het zelfs niet eens tot een eerste contact of toenadering is gekomen. In de gevallen dat dit wel voorkomt heeft het vaak te maken met de afmeting van de penis. Het probleem komt minder voor bij gehuwde mensen of mensen die een stabiele en vaste relatie hebben.

Verlies van eigenwaarde

Een andere veel voorkomende zorg bij mensen die een kleine penis hebben is het effect dat dit zou kunnen hebben op hun eigenwaarde en helaas hebben studies uitgewezen dat dit een wezenlijke verontrusting is die wereldwijd duizenden mensen treft.

Het verlies van eigenwaarde kan een knallende factor zijn van andere verontrusting in het dagelijks leven van mensen. Het gebrek aan eigenwaarde, hoewel het raar klinkt, kan het een gevoel van verlies van autoriteit of vermogen met betrekking tot andere aspecten van het dagelijkse samenleven met andere mensen veroorzaken.  

Voor de spiegel

Mannen met een kleine penis houden er niet van zichzelf in de spiegel te zien omdat ze een complex hebben door hun kleine penis. Dit probleem is meer verspreid onder adolescenten omdat ze door hun onervarenheid en mindere eigenwaarde veel kwetsbaarder zijn ten opzichte van hun lichamelijke figuur.

Er zijn veel mensen die dagelijks lijden bij hun eigen aanzien in de spiegel. Na verloop van tijd wordt dit complex minder traumatisch wanneer iemand gewend raakt aan zijn eigen penis.   

Ongepaste en flauwe opmerkingen

Een van de dingen die het moeilijker maken normaal te leven met een kleine penis is het grote aantal ongepaste opmerkingen en grapjes over de vorm die mensen maken. Ondanks de vele jaren dat mensen met dit probleem lopen, wennen mensen niet aan de opmerkingen en grappen die anderen over hen maken, het zijn mensen en lijden net als ieder ander.   

Wanneer een persoon adolescent of erg jong is, houden de opmerkingen meer aan en beschadigen meer. Het is overal bekend dat kinderen hard en meedogenloos kunnen zijn in hun opmerkingen ten opzichte van hun vriendjes en klas- of buurtgenootjes.

Wat zullen de anderen denken? (bang voor het lachwekkende)

Zonder twijfel is dit de meest voorkomende angst onder de mensen die een kleinere penis dan gemiddeld hebben of dit denken te hebben. Veel mannen krijgen heuse paniek wanneer het aankomt op het houden van een seksuele relatie met hun partner omdat ze bang zijn dat deze gaat lachen om zijn maat, iets wat doorgaans niet gebeurt. We krijgen echter veel reacties van lezers waarin ze vertellen dat ze tijdens hun seksuele relaties alleen maar denken aan of de vrouw wel echt van hen aan het genieten is en of hun penismaat haar wel volledig kan bevredigen.

Naast deze emotionele reacties kunnen er vele andere individuele reacties zijn die mensen met een kleine penis hebben. Iedereen is verschillend en zeker wanneer we het over de wereld van gevoelens hebben.

De informatie op onze webpagina heeft als enig doel onze lezers te informeren op het gebied van behandelingen, raadgeving en berichten aangaande de penis. In geen enkel geval pretendeert deze informatie de vereiste raad of relatie tussen patiënt en arts te vervangen. Gidsvoorpenisvergroting.com stelt zich niet aansprakelijk voor schade bij het gebruik van welke behandeling of informatie dan ook zonder voorafgaande toestemming van uw gespecialiseerde arts. Het gebruik van elke informatie op deze webpagina zonder het toezicht van een arts of specialist moet gezien worden als zelfmedicatie. Als u het vermoeden heeft een medisch probleem te hebben, aan het hart, hoge bloeddruk of elk ander type ziekte of pijn moet u geen product of behandeling gebruiken of beginnen voordat u hiervoor bij een specialist bent geweest. Deze producten pretenderen geen enkele ziekte of pijn te behandelen, voorkomen of genezen.